Google endrer annonserotasjonen i AdWords

Fra og med 25. september 2017 endrer Google måten annonserotasjon blir avviklet. Det betyr at de fire mulighetene, blir redusert til kun to muligheter fremover.

1. Kun to muligheter i annonserotasjoner

Dine innstillinger for annonserotasjonen avgjør hvordan annonsene dine leveres på søkenettverket og displaynettverket. Siden kun én annonse kan vises av gangen, roterer ulike annonser i hver annonsegruppe. Innstillingene for hvordan du vil at visningen skal foregå, endrer du i kampanjens “Avanserte innstillinger”. Her har du frem til nå hatt fire muligheter: 

Optimaliser for klikkOptimaliser for konverteringerRotér regelmessig og Roter på ubestemt tid:

 

Googles 3 ændringer i annoncerotation

 

Fra og med 25. september 2017 endrer Google måten annonserotasjon blir avviklet. Det betyr at de fire mulighetene ovenfor, blir redusert til kun to muligheter fremover:

Optimaliser

Her anvender Google sin maskinlæringsteknologi for å bruke annonsene som forventes å være mest effektive til å generere klikk. Dette baseres på signaler som enhetstype, sted, tidspunkt, remarketinglister, språk, annonse, nettleser, demografi, søkeord og vilkår, søkepartnere og oppførsel.

Rotér på ubestemt tid

Her vises annonsene jevnt fordelt på ubestemt tid.

Dermed blir de tidligere innstillingene “Optimaliser for klikk”, “Optimaliser for konverteringer” og “Rotér regelmessig” erstattet av funksjonen “Optimaliser”. Vi vil nå gi en ytterligere forklaring på hva slags betydning dette vil ha for de enkelte innstillingene.

Optimaliser til klikk blir til Optimaliser

Annonsører som bruker innstillingen “Optimaliser for klikk” blir automatisk flyttet over til “Optimaliser”. Tidligere ble “Optimaliser for klikk” basert på annonsens historikk. Dette førte til at annonser uten historikk ble ignorert. I den nye funksjonen tas det hensyn til mange flere faktorer for å lettere kunne forutsi hvilke annonser som potensielt vi gi flest klikk. AdWords viser dermed de beste annonsene på bakgrunn av signalene som benyttes i “Optimaliser”-innstillingen.

Optimaliser for konverteringer blir til Optimaliser

Annonsørene som brukte innstillingen “Optimaliser for konverteringer” blir også automatisk flyttet til “Optimaliser”. “Optimalisering for konverteringer” gav AdWords spillerommet til å velge den annonsen som hadde størst sannsynlighet for at brukeren ville gjennomføre den ønskede handlingen, f.eks. en transaksjon eller påmelding. Denne funksjonen ble også basert på tidligere informasjon, og AdWords viste kun annonser med flest konverteringer ut ifra historikken – og ikke ut ifra høyeste konverteringsfrekvens eller konverteringsverdi.

Om du tidligere har brukt denne innstillingen og fortsatt vil optimalisere for konverteringer, kan Smart Bidding være en mulighet for deg. Her blir budene justert fortløpende, avhengig av hvor sannsynlig det er at en viss annonse vil resultere i en konvertering.

Rotér regelmessig blir til Optimaliser

Annonsørene som tidligere har brukt innstillingen “Rotér regelmessig”, blir også flyttet til “Optimaliser”. Denne innstillingen ligner på “Rotér på ubestemt tid”, men forskjellen er at AdWords tidligere optimaliserte annonsene automatisk etter 90 dager.

Etter denne endringen kan Smart bidding være et alternativ for annonsører flest.

Rotér på ubestemt tid består

Denne innstillingen forblir i AdWords. Den sikrer at annonsene roterer jevnt fordelt. Dette gir bl.a. mulighet for å splitteste annonsene for å velge det som presterer best. Når du velger “Rotér på ubestemt tid”, får du mulighet til å ta full kontroll over optimaliseringsarbeidet ditt. På bakgrunn av data kan du foreta en manuell optimalisering for å nå spesifikke mål.

Optimaliser

Denne innstillingen optimaliserer annonsevisningen ut ifra klikk på bakgrunn av maskinlæring, bl.a. enhetstype, sted, tidspunkt, remarketinglister, språk, nettleser, demografi, søkeord og vilkår, søkepartnere og atferd.

 

2. Smart Bidding

Smart Bidding omfatter flere forskjellige budstrategier, herunder Mål-ROAS, Mål-CPA, Maksimer konverteringer, Maksimer klikk og Utvidet CPC. På bakgrunn av din budstrategi og maskinlæring blir budene bestemt automatisk for å nå din angitte målsetting.

For å maksimere resultatene og gi maskinlæringsalgoritmene tilstrekkelig med data å jobbe med, bør du ha minst 30 konverteringer de siste 30 dager før du velger Mål-CPA, og 50 konverteringer de siste 30 dager før du benytter Mål-ROAS.

Endringen som kommer til å skje innen Smart Bidding er at annonserotasjonen som vil bli brukt fremover, vil alltid være “Optimaliser”. Dette gjelder uansett hvilken innstilling det er som blir valgt for annonserotasjonen.

 

3. Annonserotasjon på annonsegruppenivå

Etter 25. september blir det mulig å endre innstillinger for annonserotasjonen på annonsegruppenivå og kampanjenivå.

Dette gir økt spillerom til å eksperimentering og til å gå i dybden med rotasjonsoptimaliseringen. Om du for eksempel vil teste en ny annonse mot en eksisterende, kan du velge å gjøre dette via annonserotasjon på annonsegruppenivå.

Udsigten for machine learning

I forbindelse med endringene innen annonseutvidelser trenger du umiddelbart ikke å foreta deg noe selv, siden endringene skjer automatisk. Googles tar sikte på å gi deg enda bedre resultater, og forhåpentligvis er det det som vil skje. Men vi anbefaler deg å holde et øye med kampanjen din. Generelt følger vi selvfølgelig også med på Googles utvikling innenfor maskinlæring, og vi forutser at dette er noe det vil komme mye mer av i fremtiden. I tillegg er vi oppmerksomme på å teste alle nye teknologier Google lanserer.

Mer maskinlæring under eksklusivt Google-arrangement
27. september møtes utvalgte Google Partnere fra hele verden i New York til arrangementet kalt Google Partner Executive Council. Som en av de få inviterte partnerne skal vi til New York for å lære mer om maskinlæring. Det forventes også at Google vil avsløre noen av sine nye fokusområder under dette eksklusive arrangementet, noe vi selvfølgelig vil følge opp her på bloggen når vi kommer hjem fra New York.

Om du er interessert i å få med deg nye oppdateringer om maskinlæring og siste nytt innen digital markedsføring, kan du følge Green.Click på Facebook.

Green.Click Facebook