Hvad er cross device remarketing?

Cross-device remarketing er en mulighet som hjelper deg å nå ut til kundene på tvers av enhetsspekteret, nemlig datamaskin, mobil og nettbrett.

La oss anta at person A har besøkt nettsiden din fra et nettbrett. Etterfølgende kan du målrette vedkommende ved hjelp av relevante annonser på andre enheter vedkommende måtte bruke. Dette gjør annonseringen presis og målrettet siden du vet at vedkommende er interessert i ditt produkt.

Hvordan fungerer cross device remarketing?

Du må opprette en remarketing-målgruppe i Google Analytics for å ta i bruk remarketing-funksjonen. Deretter vil du kunne bruke cross-device-remarketing som er tilgjengelig i både Google AdWords og DoubleClick.

For å legge til rette for cross-device remarketing samler Google Analytics godkjente ID-opplysninger (personlige data fra Google-konti) som senere blir sammenlignet med dine data i Google Analytics. Målet er å finne målgruppene din som cross-device-remarketing skal rettes mot.

Hvorfor ta denne funksjonen i bruk?

Ifølge Googles undersøkelser begynner 60 % av samtlige brukere en kjøpsprosess på en enhet, men fullfører kjøpet på en annen. I eksemplet over vil mannen for eksempel begynne med å se på kjeder på datamaskinen, men han vil ikke fullføre kjøpet før utpå kvelden når han sitter med mobiltelefonen i sofaen.

Når kommer remarketing via cross-device ud?

Fra 15. mai 2017 ble remarketingsmålgrupper som er opprettet i Google Analytics automatisk optimalisert slik at de bruker cross-device funksjonen. Så du kan allerede nå benytte deg av fordelene ved å eksponere deg for den samme potensielle kunden på flere enheter.