Oppnå online suksess med kjeder og franchiser

En sentralisert, konsekvent og datadrevet markedsføringstrategi er nøkkelen til suksess for kjeder og franchiser. Hos Green.Click kjenner vi godt behovet og målsettingene fra ledelsen til sine avdelinger i lokalområdet, og har know-how som forener deres gode ry og rykte i en gjennomført, nasjonal nettkampanje strategi - for lokal og nasjonal suksess.

Bli synlig lokalt med en nasjonal strategi

Å tiltrekke og ta vare på kunder i en virksomhet med flere avdelinger krever en markedsføringsstrategi som tar utgangspunkt i de lokale avdelingene. Lokal suksess og lokal tilstedeværelse oppnås ikke ved å bruke en nasjonal kampanje i lokale avdelinger, men ved å la de lokale avdelingene forme den nasjonale strategien. Hos Green.Click arbeider vi med lokal data slik at positive tendenser fra avdeling A kan overføres og skape høyere omsetning i avdeling B.

VÅRE SERTIFISERINGER

Skap en rød tråd som forbinder Google, merkevaren din og din lokale avdelinger

Interesserte kunder leter etter produktinformasjon, mens kjøpeklare kunder leter etter nærmeste avdeling. Dette er en forutsetning som gjennomsyrer alle markedsføringskampanjer fra Green.Click til virksomheter med lokale avdelinger. Derfor jobber vi alltid med online markedsføring på to nivåer:

1) Relevant og målrettet annonsering med synlige plasseringer øverst i Google

2) Nettrådgivning som gjør nettsiden klar for kundehenvendelser, konverteringer og økt omsetning. Du får konkrete optimaliseringsforslag, fortløpende oppfølging og målbare resultater fra alle lokale avdelinger.

Kontakt Green Click

Vi håndterer online markedsføring for kjeder.
Kontakt oss slik at vi kan komme i gang allerede i dag. Du kan også bli kontaktet her: