Certificeringer og medlemsskaber

Hos Green.Click går vi meget op i at styrke vores ekspertiser, så du altid kan regne med at modtage den bedste ekspertviden. Vi gennemgår relevante uddannelser og certificeringer, så vi kan være din sikkerhed for pålidelig rådgivning.

Google Partner

Som et av de få byråene i Norge er Green.Click Google Partner. Det er noe som både forplikter og er en stor fordel for våre kunder.

Les mer om Google Premier Partner →

Bisnode kredittvurdering
Bisnodes kredittvurdering viser en virksomhets evne til å imøtekomme aktuelle betalingsforpliktelser.

Les mer om AAA-kredittvurdering →

Bing Ads Accredited Professional
Green.Click har etter gjennomførelse av Bing Ads Accredited Professional-programmet treningen og ressursene til å rådgive våre kunder om optimal bruk av Bing.

Microsoft Partner
Som Microsoft Partner følger vi utviklingen av Microsofts produkter og integrasjoner. Regelmessige bruker vi dette partnerskapet til å holde oss oppdaterte omkring tilføyelser og endringer til Microsofts produkter som er med til å styrke hele våre produktportefølje.

SKI – utvalgt leverandør
Green.Click er leverandør til SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S), hvilket betyr at vi selger våre tjenester til den offentlige sektoren i Danmark via en SKI-regulert rammeavtale.

Google AdWords Certified Partner
Green.Click er kvalifisert Google AdWords Certified Partner, hvilket betyr at vi har oppfylt alle krav og bestått flere eksamener for å oppnå denne sertifiseringen.

Se Google Sertifisering her →

Google Analytics Qualified Individual
Vi har gjennomgått Analytics-trening og bestått Google Analytics-eksamenen, hvilket gir oss status som Google Analytics sertifisert-partner. Med denne statusen underviser vi det norske næringsliv.

Se Google Analytics-sertifisering →

ICT NORTH DANMARK – BrainsBusiness
BrainsBusiness er et stort privat/offentlig partnerskap på IKT-området som arbeider for å støtte og utvikle den nordjyske IKT-klyngen. BrainsBusiness samler en lang rekke av Nordjyllands sterke private og offentlige aktører og skaper nettverk og tverrgående samarbeid.

FDIH – Foreningen For Dansk Internethandel
Som medlemmer av FDIH følger vi utviklingen på internett-handelen i Danmark. Via FDIH har vi adgang til bransjestatistikk, jura for internett-handel og seminarer.

Se vårt medlemskap ved FDIH →

E-handelsfonden medlemskap
Som medlem av E-handelsfonden samarbeider vi med organisasjonen om å utbrede sikker netthandel og tillit til online handel. I den forbindelse holdt vi eventet Vækst Med Tillid i Danmark.

Les mer om vårt medlemskap hos E-handelsfonden →

Erhverv Norddanmark – Chamber of Commerce
Green.Click er medlem av den private non-profit organisasjonen Erhverv Norddanmark – Chamber of Commerce, som er et nettverk som vil være næringslivets samlende talerør og skape verdi gjennom dynamikk, utvikling og kompetanse.